Tekst riigiameti kohta

Tekst lehelt petturid.ee seisuga 5.06.2017.

Eesti Tarbijakaitseamet ei kaitse tarbijat

Meile on laekunud kaebus Eesti Tarbijakaitseameti kohta, kust selgub, et Eesti Tarbijakaitseamet ei ole kaitsnud tarbija huve, vaid on oma vastuses viidanud kaebealuse ettevõtte (Eesti Post AS, Omniva) kasutustingimustele.

Siit tekib küsimus, et kui ettevõte koostab endale kasutustingimused, kus ta sisuliselt loobub igasugusest vastutusest kaupade tarnimisel, siis kas tarbijakaitse tuginebki ainult kasutustingimustele oma hinnangutes? Et, kui ettevõte koostab tingimused, kus end sisuliselt vabastatakse igasugusest vastutusest, kas siis see tähendab tarbija jaoks, et ta ei olegi enam kaitstud?

Tarbijakaitse kirjas viidati ainult kahjutekitaja ettevõtte (Eesti Post AS) kasutustingimustele, kus viidatakse kasutustingimuste punktile, et pakk peab olema nõuetekohaselt pakendatud, kuid sealjuures ei uuritud ega tehtud ühtegi päringut pakendi kohta Tarbijakaitse poolt, sest kliendi väidete kohaselt oli pakend pakendatud nõuetekohaselt ja seda tõendab ka saadetud foto pakendist. Seega on arusaamatu, kuidas saab Tarbijakaitse ühepoolselt hinnata, et pakend ei vastanud nõuetele, ilma et oleks pakendi kohta üldse küsimusi esitanudki?

Meie hinnangul on siin tegemist kas petturlusega või siis täiesti ebakompetentse isikuga Tarbijakaitses, kes sellise otsuse langetab kannatanud tarbija kahjuks. Sest ega siis kasutustingimustega enese vastutusest vabastamine ei saa vabastada õiguslikult ju kliendile tekitatud kahju vastutusest. Mainime siinkohal ära ka, et antud isik, kes sellise otsuse tegi tarbija kahjuks, oli: XXX, kes on saadetud kirjas märgitud kui XXX osakonna jurist.

Allikas: petturid.ee seisuga 5.06.2017