Pankade hoiuste Tagatisfond

Eesti krediidiasutuses on tagatud kuni 100 000 eurot iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. 2018. aasta algul lõpetati Versobank AS tegevuslitsents ja tuli pöörduda hoiuste Tagatisfondi poole hoiuste hüvitamiseks. Selleks oli ettevalmistusi tehtud juba eelmisel aastal.

2017. aastal alustas Finantsinspektsioon koos Tagatis­fondiga tagatisskeemi võimekuse stressitestimist. Testi üks osa on hinnata krediidiasutuste võimekust esitada Tagatisfondile andmeid hüvitamisele kuuluvate hoiuste kohta ning ühtlasi ka Tagatisfondi suutlikkust neid andmeid vastu võtta ja töödelda.

Kriisilahendamise rahastamiseks on loodud Tagatisfondi juurde kriisilahenduse osafond. Eestis tegutsevad krediidi­ asutused teevad nimetatud osafondi regulaarseid sisse makseid, mille Tagatisfond kannab Euroopa tasandil loodud ühtsesse kriisilahendusfondi. Viimast haldab Euroopa ühtne kriisilahendusnõukogu. Ühtsesse kriisilahendusfondi koguti 2017. aastal enam kui 3500 Euroopa krediidiasutuselt ja investeerimisühingult ligi 6,6 miljardit eurot, millest Eesti osa moodustas 0,07%. Fondi koguti osamakseid teist aastat järjest ning 2017. aasta lõpuks oli kriisilahendamise rahastamiseks kogunenud kokku 17,4 miljardit eurot.

Ühtse kriisilahendusmehhanismi raames toimus 2017. aastal kuus täiskogu istungit ja viis telekonverentsi. Finantsinspektsiooni esindab ühtses kriisilahendusnõu kogus saneerimisosakonna juht Riin Heinaste, kes on ühtlasi ka Tagatisfondi juhataja.

Allikas: Finantsinspektsiooni aastaraamat 2017
https://www.fi.ee/public/Finantsinspektsiooni_aastaraamat_2017.pdf

Eestis tegutsenud Versobank’i kohta ei olnud Finantsinspektsioon aastaraamatus teinud ühtegi hoiatust. Versobanka märgitakse 2 korral: “Oma juhtkonda vahetas aktiivselt ka Versobank AS” ja tabelis Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste kohta, kus 2016. oli 0 ja 2017. esitati 1 kaebus Versobanki kohta.