Tingimused kasutajale

Kasutada tohib www.eta.ee lehel avaldatud andmeid ainult isikuks otstarbeks ja Autoriõiguse seaduses  toodud eranditel, mis lubavad kopeerimist ja tsiteerimist ilma tulu teenimiseta.

Kõik käesoleval lehel esitatu on kaitstud autoriõigusega, mille omanik on Digipost OÜ (registrikood 10925584). Väljaande tsiteerimine või refereerimine on lubatud üksnes juhul, kui viidatakse materjali autoritele. Ilma kirjaliku nõusolekuta ei ole väljaannet või selle osi lubatud mingil viisil publitseerida.
Ilma loata andmete kopeerimise ja avaldamise hind on 250 eurot iga korra eest.