Tag Archives: ravimite käibemaks

EKRE võhikud ravimite käibemaksu ei alandanud

Opositsiooniline Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ei ole 3,5 aastaga saanud selgeks seadusloome reegleid. Nende võhiklikku eelnõud 653 OE ravimite nullprotsendiga käibemaksust ei toetanud ükski teine saadik või fraktsioon.

Umbes 4 kuud enne 2019. aasta valimiste eelhääletust selgus, et EKRE ei ole valitsuskõlbulik erakond. Nad ei ole omandanud seaduseelnõu õigesti vormistamise nõudeid. Nende idee ravimi, hügieenitoote või meditsiiniseadme nullprotsendilise käibemaksuga maksustamisest põrus 18. oktoobri hääletusel täielikult. Vaja oleks olnud 51 häält, saadi vaid 6 EKRE enda häält. Vastuhääli andsid Vabaerakond, Reformierakond, Isamaa ja Keskerakond, mille enamik saadikuid oli 19 hääletamata jätnu hulgas. Erapooletuks jäid 2 sotsiaaldemokraati.

Raske otsuse tegemine

Seaduse algatamise õigus on igal Riigikogu liikmel, vastavalt Põhiseadusele § 103. EKRE esitas otsuse eelnõu Vabariigi Valitsusele ettapaneku tegemiseks algatada käibemaksuseaduse § 15. muutmine. Otsuse eelnõu saab esitada ainult fraktsioon, sellel ei ole teist või kolmandat lugemist ega paranduste tegemise võimalust ning otsus valitsusele ettepaneku tegemiseks nõuab koosseisu häälteenamust(51). Seaduseelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus, et see ületab vastuhääli. Seaduseelnõu 3 lugemist võimaldavad teksti muuta ja leida kompromisse. EKRE ei esitanud kergemini menetletavat seaduseelnõu, vaid 51 häält nõudva otsuse eelnõu, mis oli esimene viga.

Riigikogu Jaak Madisson’i ettekannet ei uskunud ja hääletas seaduseelnõu 653 menetlusest välja. Foto Virgo Kruve

Otsuse eelnõud tutvustanud Jaak Madison tõi välja muudatuse hinna 30 miljonit eurot ja väljendas valmisolekut nullprotsendi nõue asendada väikseima võimaliku määraga 5%. Ilmselt said EKRE saadikud alles rahandus- ja sotsiaalkomisjoni töö käigus teada, et nullprotsent on võimalik ainult Brüsselilt erisuse saamisega, mis on ebatõenäoline. Selle said enne EL-iga ühinemist Rootsi ja Malta. Alla 5-protsendi määra säilitasid Suurbritannia ja Prantsusmaa enne liitumist. EKRE ei teadnud, et vähim käibemaksu määr Euroopa Liidus on 5% kui esitasid 6. juunil 2018 oma otsuse eelnõu Martin Helme allkirjaga. See oli teine viga.

Enamuse kriitika

EKRE võhiklik eelnõu sai kriitikat opositsioonilt. Reformierakondlane Jürgen Ligi maksude aspektist: „Ei ole vaja kõiki tarbijaid doteerida, küll aga tuleb ravimite puhul mängu väga palju selliseid sihtimisinstrumente nagu hinnaläbirääkimised, nagu retseptiravimid, nagu üldine litsentseerimine./…/ Kui tal see vajadus on, siis ta saab selle soodustuse. Ja see on efektiivne poliitika. Mitte see, et antakse huupi lihtsalt maksuvähendus.“
Rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin kirjeldas EKRE eelnõu arutamist ja seisukoha, et „ei ole võimalik nullmäära kehtestada.“ Hiljem Keskerakonna fraktsiooni nimel kõneldes luges ette sotsiaalkomisjoni seisukohti. „Ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus inimestele on tagatud ravimite eest täieliku või osalise tasumisega riiklikest vahenditest./…/ Samuti on ministri määrusega kehtestatud haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimid hüvitab haigekassa soodustuse protsendiga 75. 4 kuni 16-aastastele lastele, töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning vähemalt 63-aastastele isikutele hüvitatakse need ravimid soodustuse protsendiga 90. Ravimid, mis ei ole mõeldud nendesse haiguste loeteludesse, võidakse kanda ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50./…/See ei ole selle koalitsiooni tegu, see ei ole eelmise koalitsiooni tegu. See on aastaid kestnud protsess. Ja arvata, et keegi tuleb ja sooritab siin selles valdkonnas revolutsiooni sellega, et alandab 9-lt 6-le, see on tõesti naeruväärne.“

Kuigi 18. oktoobril oli EKRE võhiklikule nullprotsendi eelnõule 3 korda rohkem vastuhääli kui poolthääli, näitab 19 hääletamata jätnut ja 55 puudujat, et õigesti vormistatud eelnõuga on muutus võimalik. Ravimite käibemaksu alandamine on hea valimislubadus, mis ootab üleskorjamist.