Tag Archives: Georg Kirsberg

Saime oma Põliseestlased MTÜ, mis tegutseb eksiilis Saksamaal

9. septembril 2011 tehti Harju Maakohtu registriosakonnas kanne, millega registreeriti MTÜ Põliseestlased. Ilmselgelt poliitiliste kavatsustega ja üle lahe Põlissoomlaste (Perussuomalaiset) eeskujul.

Selle juhatuse liikmetest on varasemast tuntud Jüri Toomepuu, kes saabus 1992. aastal Ameerikast siia Riigikogu valimisteks kandideerima. Tema ringkond oli Valga-, Võru- ja Põlvamaa aga tuntus ning tegevus jäid väheseks. Ta ei õigustanud temale antud suurt häälte hulka ja kohta parlamendis. Järgmistel 1995. aasta valimistel sai ta 4,6 korda vähem hääli, mis arvuliselt oli 13269 häält.

Jüri Toomepuu kandideerimised. 1992. aastal sai ta 16904 häält ja mandaadi parlamenti (Riigikogu) aga 3 aastat hiljem olid 13269 inimest loobunud tema poolt hääletamisest. Tõenäoliselt on 78,49% võrra alanenud toetus üks märkimisväärsemaid.
Jüri Toomepuu kandideerimised. 1992. aastal sai ta 16904 häält ja mandaadi parlamenti (Riigikogu) aga 3 aastat hiljem olid 13269 inimest loobunud tema poolt hääletamisest. Tõenäoliselt on 78,49% võrra alanenud toetus üks märkimisväärsemaid.

Vähemalt registrikaardi järgi on Toomepuu kõige eakamaid liige selles seltskonnas. Ilmselt ta on maskoti eest.

Põliseestlased MTÜ registrikaart 23. september 2011
Põliseestlased MTÜ registrikaart 23. september 2011

Noorim mees selles pundis on Georg Kirsberg, kes lahkus skandaaliga Kaitseväest ja seda kajastas ka ETV saade Ringvaade (kuuldavasti). Pärast seda kirjutas ta ka Delfis artikli, mida siinkohal viitama ei hakka.

Mida neil on praeguseks pakkuda? See Kirsberg on valmis kirjutanud ühe hüper-super-mega dokumendi, mis peaks kõigile head tooma. Ilmselt on  selle autoril suurushullustust. Lugege ise selle lõppu!

Põliseestlased MTÜ praegune valitsemisprogramm, mis on koostatud 12. septembril Saksamaal Kielis ja leitav aadressilt http://poliseestlased.org/attachments/File/PE_valitsemisprogramm.pdf
Põliseestlased MTÜ praegune valitsemisprogramm, mis on koostatud 12. septembril Saksamaal Kielis ja leitav aadressilt http://poliseestlased.org/attachments/File/PE_valitsemisprogramm.pdf *faili koopia link teksti lõpus

Järgnevalt mõned Põliseestlaste utoopilisemad lubadused ja [sulgudes] nende kommentaarid.

1. Taastada koheselt Andrus Ansipi eelne andmekaitse seadus [Mida sellega mõeldakse? Arhiivide avamist või elektronside jälgimise lõpetamist? Selle viimase surus peale Euroopa Liit]
2. Täita KAPO read otsast lõpuni isikutega, kelle truuduses Eesti riigile kahelda ei saa. Seejärel panna KAPOle ülesandeks viia läbi põhjalik juurdlus endiste
punapartei funktsionäride suhtes [Kapomehed on truud sellele, kes neile palka maksab. Praegusel juhul ansiplastele ja laarikutele]

3. Kuulutada 27. märts ametlikult Langenud Vabadusvõitlejate päevaks
4. Koheselt püstitada pealinna Eesti sõduritele pühendatud monument, mis Lihulast 2002. aastal teisaldati [faktitundmine, see oli ikka 2004. aastal]
5. Viia läbi Põhiseaduse reform ning võtta vastutusele kõik poliitikud, kes on
Põhiseadust rikkunud [vali kord, nagu Res Publica 2003. aastal]
6. Piirata Eestist inimeste väljarändamist – luua siia eneseteostusvõimalused
7. Hakata väliseestlasi Eesti ühiskonda tagasi integreerima
8. Arendada vabal konkurentsil baseeruvat majandust, mis looks võrdsed
võimalused kõigile

9. Peatada Lasnamäele Vene õigeusu kiriku ehitamine [usulise vaenu õhutajad]
10. Panna peale moratoorium Lennart (Nikolajev) Mere poolt 1994 aastal sõlmitud Juulileptele [Kas selleks pole nagu hilja? Umbes 15 aastat hiljem.]
11. Viia sisse riiklikud keeleeksamid, mille mitte sooritamisel tühistada Eesti
kodakondsus
12. Keelata mittekodanikel valimine kohalikel valimistel [See läheb vastuollu Euroopa Liidu direktiivide ja põhimõtetega, näitab autori teadmatust]
13. Viia Kaitseväe kontsepsioon vastavusse Eesti vajadustega [õigem oleks öelda, Eesti rahaliste võimalustega]
14. Säilitada ajateenistus ning soosida Kaitseliitu
15. Tihendada Kaitseväe koostööd tsiviilühiskonnaga
16. Koheselt vallandad kõik Kaitseväelased, kes heal tasemel eesti keelt ei valda [kõik pole eesti peres kasvanud, see ei tee neid vähem patriootideks ega nõua eemale tõrjumist, sallimatus eestivenelaste vastu]
17. Sisse viia presidendi otsevalimised [selle poolt on kõik poliitikud aga keegi pole ära teinud, Urmas Reinsalu pani selle lausa 9 korruselise maja seinale]
18. Sisse viia demokraatlik valimisseadus [Mille poolest see erineks praegustest? Eesti seadused on kooskõlas Euroopa tavadega]
19. Pensioni II samba leping viia kooskõlasse Põhiseadusega

20. Taastada Eesti pangandus [Kust tuleb kapital ja inimesed?]
21. Töötada välja ühistupanganduse kontseptsioon ning ühistumajanduse
kontseptsioon (viia need õpetused ülikoolide õppekavadesse) [Praegu elame 21. sajandil ja 1930ndate ühistute aeg ei tule enam kunagi tagasi. Eelmisel aastal oli ka ühistute hooaeg meedias aga sellest enam ei räägita]
22. Luua Eesti kapitalil põhinev majandus, mis raha oma riiki investeeriks [rahal pole riiki, tema liigub soodsamatesse kasvamise tingimustesse]
23. Arendada edasi kodanikuühiskonna kontseptsiooni, mille raames sellepõhine õpetus sisse viia põhikooli ja keskkooli õppekavadesse
24. Tõsta õpetajate palkasid [keegi ei vaidleks vastu aga kust tulevad tulud?]
25. Viia sisse tasuta kõrgharidus [kes selle kinni maksab riigikassa tuludest?]
26. Taastada Eesti põllumajandus [sisutühi loosung. Samahästi võiks teatada, paneme päikese läänest tõusma]
27. Hoida riigikulul väljakoolitatud arstid ja hooldustöötajad kodumaal [kas sunnismaisus Euroopa Liidu ühes liikmesriigis? Inimeste vabast liikumisest pole kuuldud]
28. Kaotada maamaks [Millisest maksust peetakse üleval armeed, et see tagaks maaomandi säilimise välisvaenlase eest?]

Selle valitsemisprogrammi järgi tundub tegemist olevat loosungite, soovmõtlemise ja ebarealistlike asjadega. Mõned punktid on ka teostatavad, näiteks 3, 14 ja 15, mis ei vaja üldse rahalisi vahendeid ega kohta kellegi märgatavat vastuseisu.

Eriti sisutühi on loopida mõtteid stiilis taastada Eesti pangandus, kaotada maamaks või tõsta õpetajate palkasid.

Nende inimeste kirja pandud teksti järgi pole Põliseestlastel küll mingit mõju poliitikale. Pigem teostub punkt 7 ehk “Hakata väliseestlasi Eesti ühiskonda tagasi integreerima.” Jüri Toomepuu tuli Ameerikast, teda on vaja integreerida. Georg Kirsberg pani selle kirja Saksamaal, ilmselt vajab ka tema integreerimist.

Lõpetuseks oluline küsimus nende tegevuse kohta, et miks nad tegutseva eksiilis Saksamaal.

4. Miks peab liitumisavaldused Saksamaale saatma?

Sest Eestis pole ühtegi juhatuse liiget, kes neid vastu saaks võtta. Tulevikus volitame Eestis kedagi seda tegema ning tuleb ka võimalus saata liitumisankeet e-mailiga ja digiallkirjaga.
On ajaloos ennegi juhtunud, et isamaalise liikumise liidrid välismaal eksiilis viibivad. Kui on tõsine soov isamaa jaoks midagi ära teha, siis takistuseks see asjaolu kindlasti ei ole.

http://poliseestlased.org/page3.html

Teksti täiendatud 15.03.2012. Selgus, et viidatud valitsemisprogrammi fail on kustutatud aga selle koopia on alles pe_valitsemisprogramm.pdf failina. Selle juures oli järgnev teade:

TÄHELEPANU – TEGEMIST ON VISANDIGA
Käesolevat programmi ei ole Põliseestlaste üldkoosolek vastu võtnud, seega on kõigil siin võimalus kaasa rääkida.Olen selle ise koostanud ning täiendan seda pidevalt. Hea meelega kuulan teiste inimeste arvamusi selle kohta. Mõned ideed on kindlasti ekstreemsed ja juriidiliselt teostamatud, kuid jätkusuutliku ning iseseisva Eesti loomiseks on nad vajalikud! Kõige raskem on paika panna seisukohta Euroopa Liidu osas. See nõuab veel pikemaid uuringuid.