Ametlik Eesti riik elab Moskva ajavööndis

Kõik Eesti kodanikud, kes kasutavad ID-kaarti digitaalse allkirja andmiseks, teevad seda mitte Eestis kehtiva aja järgi, vaid Moskva* aja järgi (-1 tund). Nimelt saavad digitaalse allkirjaga failid omale kellaaja, mis on tund aega varasem. Näiteks allkirjastades dokumendi kell 0.50, saab see ajaks 23.50 eelmisel päeval.

Kas sellel lisatunnile on mõju? Tõenäoliselt mitte väga suurt, sest tavalises elus ei ole vahet, millisel tunnil dokument allkirjastatakse. Siiski võib esineda juhuseid, kus tund saab määravaks, sest mingi toimungu jaoks oli seatud kellaaeg või antud kuupäev.

Mis on selle tõenäoline põhjus? Kevadel jäeti ajavööndi muutmisel arvutisüsteemis kell õigeks keeramata. Arvestades seda, et uus üleminek talveajale toimub juba 30. oktoobril, pole ka enam kaua jäänud seda vale ajaga dokumentide perioodi. Täpselt nii nagu isegi seisev kell näitab päevas 2 korda õiget aega, elab ka Eesti riik vähemalt pool aastat ametlike dokumentide allkirjade järgi õiges ajavööndis.

Elagu e-riik Eesti!

* Moskva = Brüssel