Äriregistrist sundlõpetatud firma RKV Investments OÜ tegutseb edasi Abola OÜ kaudu

Eesti on petturid soosiv riik, sest isegi pärast firma sundlõpetamist tegutsetakse edasi teise firma nimele registreeritud domeenil. Saabus spam kiri metsakinnistud.ee reklaamiga, kus saatjaks oli märgitud firma, mis on 12.12.2013 sundlõpetatud.
Spam kirja domeen metsakinnistud.ee kuulub järgnevale firmale

Abola OÜ metsakinnistud.ee
Abola OÜ on metsakinnistud.ee domeeni omanik, mille kaudu toimub spami saatjaga suhtlemine ja müük.
OÜ ABOLA (registrikood 11046376) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on OÜ ABOLA
6. kanne: Aadress on Uus-Veeriku tee 26/28-10, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62220
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Peep Ulst, isikukood 3780128, elukoht Tartu linn, Tartu maakond
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 20.02.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.09.2004 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 07.03.2006 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 30.04.2012 (muutmiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 21.02.2013 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

v

Spamkirja saatjaks märgitud firma RKV Investments OÜ on Äriregistrist kustatud 12.12.2013

RKV Investments OÜ kustutatud Äriregistrist
RKV Investments OÜ on kustutatud 12.12.2013 ega saa olla edaspidi tehingutes partneriks.

v

17.10.2013 Äriregistri teated Prindi
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määruse Ä 10137406 / 4 väljavõte:
Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määrusega nr Ä 10137406 / 4 otsustati kustutada OÜ RKV Investments (registrikood 11231688) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.Vastavalt riigilõivuseaduse § 57 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud määruskaebus esitatakse elektrooniliselt veebilehe kaudu (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) , tasutakse riigilõivu 25 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a 221023778606, AS SEB Pank a/a 10220034796011, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a 333416110002, Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaalis a/a 17001577198. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber 2900076420.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.

v

09.05.2011 Pankrotimenetluse teated Prindi
Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis, registrikood 11440877) võlausaldajate üldkoosolek toimub 16.05.2011. a algusega kl 13.00 OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel).
Koosoleku päevakorras:
1) ülevaade Võru Hoiu-Laenuühistu pankrotimenetluse seisust;
2) Võru Hoiu-Laenuühistu juhatuse liikmete vastu kriminaalasja algatamise otsustamine;
3) RKV Investments OÜ likvideerija määramise ja likvideerija tasu maksmise otsustamine.
Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583.

v

11.10.2010 Sundlõpetamisteated Prindi
Harju Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise

683. OÜ RKV Investments, reg.-kood 11231688, Roo 49-1 Tallinn 10320, juhatuse liige Kenert Tamm (3900904)

v Firmal on maksuvõlg veel tänasel päeval!

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.01.2014 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 2 855,31 0,00 0,00
Maamaks 130,01 0,00 0,00
KOKKU: 2 985,32 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) seisuga 14.01.2014 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 101,25 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.11.2006.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 14.01.2014 10:17:45 kajastatud andmed.

OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg
OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg

v

OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht
OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht

v

Kokkuvõttes on see kiri pettuse sarnane juhtum, sest firma RKV Investments OÜ on ligi 1 kuu varem äriregistrist kustutatud ja probleemseks muutus juba 2010. aastal sundlõpetamise teate saamisega. Praegu on domeen ümber registreeritud teisele firmale Abola OÜ ehk võib eeldada pettust, sest nimed ja firmad on erinevad nii reklaamis kui lehel metsakinnistud.ee avaldatuga. Seda levitas samuti Urmo Valle, kes on samuti probleemsed firmad maha jätnud, sest spam ei ole lihtsalt tulus.
Lisatud juuli 2014

Varifirmad Abola OÜ ja Kritec OÜ

abola.ee leht ei ole valminud
abola.ee leht ei ole valminud

9. juulil algas kirjade laviin Peep Ulst ja selle järel ka Kristian Kurjärv postkastidest. Neid häirisid eelnevalt toodud faktid registritest ja väitsid, et Abola OÜ ei olnud domeeni metsakinnistud.ee tegelik kasutaja. Kui tsiteerida Peep Ulst´i, siis “Meilt telliti kunagi metsakinnistud.ee koduleht ning kuna meie pakkusime kompaktset teenust jäi domeen metsakinnistud.ee meie nimele.” Kui külastada abola.ee domeeni, mille pealt kirjutati, siis sealt küll välja ei paista, et nad pakuksid kompaktset teenust.

Kui see peaks tõsi olema, et olid varifirmaks domeeni registreerimisel, siis on nad rikkunud Eesti Interneti SA lepingu punkt 4.1.4 “Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid.” Isegi kui see toimus enne praegu kehtivate domeeni registreerimise reeglite kehtestamist 2010. aasta juulis, sest nüüd saab iga firma piiramatulte registreerida aadresse.

Domeeni tankistiks olles pidid Peep Ulst ja Abola OÜ ka teadma, et nemad vastutavad. EIS lepingus punkt 4.1.8 “Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.”

Kodulehe sisu ei ole muutunud, siin on 14. juuli seisuga endiselt RKV Investments (registrist kustutatud)

metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga
metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga

14. juuli seisuga on domeen ümber vormistatud Kritec OÜ nimele, mille omanik on varem kontaktisikuks olnud Kristian Kurgjärv

metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele
metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele

v

Kritec OÜ (registrikood 12301310) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on Kritec OÜ
1. kanne: Aadress on Kaunase pst.82- 37, Tartu linn, Tartu maakond, 50708
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
1. kanne: Asutatud sissemakset tegemata
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kristian Kurgjärv, isikukood 3801008
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 12.06.2012
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 13.06.2012 (esmakanne)
Väljatrüki lõpp

v
Lugu ei ole veel lõppenud ja infot on veel juurde tulemas.

küsima.

EIS paljastas Peep Ulst´i valetamise (15.07.2014)

15. juulil saabus EIS-ist vastus, mis paljastas Peep Ulst´i valetamiselt, justkui oleks ta kunagi tellimuse peale teinud lehe metsakinnistud.ee ning selle tõttu jäi domeen nende firma nimele.

Kontrollisime üle jaanuaris esitatud omanikuvahetuse taotluse. See oli mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud. Domeeni kunagine omanik RKV Investments loovutas domeeni Abola OÜ-le enne äriregistrist kustumist.

Tähelepanu! Domeen metsakinnistud omaniku vahetamise taotlus esitati jaanuaris, kuigi firma RKV Investments OÜ oli kustutatud juba detsembris. Tegin viimase lause rasvaseks, sest on kõige konkreetsem tõestus, et probleemse firma domeen kanditi ümber vahetult enne registrist kustutamist. Taoline skeemitamine ehk kantimine on kõike muud kui aus ettevõtlus. Eelteade selleks oli saadud juba vähemalt 180 päeva ennem.  Praeguseks on vara edasi kanditud Kristian Kurgjärv (Kritec OÜ) nimele umbes 14. juuli paiku ja 15. juulil lehe sisu kustutatud.

metsakinnistud on uuendamisel
metsakinnistud.ee domeen on Kritec OÜ omandusse minemise järel sisu kaotanud ja koosneb vaid sellisest teatest, et “Lehekülg on uuendamisel”

.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga