Archive for the ‘majandus’ Category

Maksuamet trahvib andmete puudumist

Pühapäev, august 13th, 2017

Eestis on trahviriik jõudnud selleni, et firmasid trahvitakse puuduvate maksudeklaratsioonide eest. Järgnevalt näide firmast, mille kohta on siin varem kirjutatud kõigile soovijatele sertifikaadi “Usaldusväärne Ettevõte” müümisest ehk tegelikult pettusest. Mingit tarkvara firmal Kauk ehk ÄKK OÜ ei olnud, see oli kõige tavalisem raha küsimine õhu eest.

Maksudeklaratsiooni sunniraha 100 eurot

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade Avaldamise algus: 03.08.2017
Avaldamise lõpp: 04.11.2017 Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.Menetlusosalisele ÄKK OÜ (registrikood: 14044828) toimetatakse kätte 20.07.2017.a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse andmise tingis asjaolu, et OÜ ÄKK on jätnud 2017.a maikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD ja 2017. a maikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata.
Sunniraha tasumine ei vabasta varasema, sunnirahaga tagatud korralduse täitmisest. Korraldusega pandud kohustuse teisel korral täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 150 eurot.

Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.

Ärinimed

ÄKK OÜ, kehtetud ärinimed: KAUK OÜ.

Teadaande number 1175284 ja .pdf fail: ÄKK OÜ (14044828) kohta 20.07.2017. a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks, teadaanne_1175284

Maksuvõlg 1 769,52 eurot ja viivis 248,53 eurot

Firma ÄKK OÜ (14044828) maksuvõla info:

Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on seisuga 01.09.2017 maksuvõlg 1 769,52 eurot ja maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 248,53 eurot.

Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on seisuga 01.09.2017 maksuvõlg 1 769,52 eurot ja maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 248,53 eurot.

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 01.09.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Kinnipeetud tulumaks 117,23 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 7,91 0,00 0,00
Käibemaks 1 211,31 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 409,80 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 23,27 0,00 0,00
KOKKU: 1 769,52 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 01.09.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 248,53 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.04.2017.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 01.09.2017 kajastatud andmed.

MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on tasumisgraafikus.

Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:

Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Käibedeklaratsioon 20.06.2017
Käibedeklaratsioon 20.07.2017
Käibedeklaratsioon 21.08.2017
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon 12.06.2017
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon 10.07.2017
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon 10.08.2017

Sellel juhtumil on trahvimine lootusetu, sest firmat juhtinud inimesed on Eestis tegevuse lõpetanud.

Tallinn teeb maailma suurima reisisadama

Pühapäev, august 6th, 2017

Eesti on väike riik aga mereliiklus on siin võrreldav suure Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Tänu Tallinna reisijatele saab Helsingi maailma suurimaks sadamaks.

Laevafirma Tallink on suurim kasusaaja Helsingi ja Tallinna vahele kaksiklinna tekkimisest. Regulaarna laevaliiklus kogu ööpäeva jooksul on teinud võimalikuks inimeste uute harjumuste tekkimise. Eestist käib Soome tööle suurusjärgus 50 tuhat inimest, kuid soomlased käivad Tallinnas ostmas ja teenuseid tarbimas. See pole alkoralli ehk õlle ostmine, vaid kahe linna vahel liigutakse töö ja sugulaste pärast, samamoodi kui maakondadest käiakse tööle suurematesse linnadesse.

Maailma suurimad reisijate sadamad on hetkel Soome Helsingi, Suurbritanna Dover, Prantsusmaa Calais, Eesti Tallinn ja Rootsi Stockholm. Lääne-Euroopa rikaste riikide Suurbritannia ja Prantsusmaa vaheline Dover-Calais liiklus on võrreldavas suurusjärgus kui Helsingi sadamatest reisijad Tallinna(9 miljonit inimest) ja Stockholmi(2,3 kuni 2,4 miljonit reisijat).

Eelmisel aastal jõudis Helsingi Doveriga võrdsele tasemele ja käesolevaks aastaks prognoositud 12 miljonit reisiat võib viia napilt esikohale. Arvestusest on väljas ristluslaevade reisijad.

Ilma Tallinna 9 miljoni reisijata ei oleks Helsingi tipu lähedal ja Eesti majandusele ei prognoosita kasvu üle 2,5 % aastas, mis tähendab pikaks ajaks elatustaseme ebavõrdsuse säilimist ja järelikult Eestist tööleminekut kõrgema palgaga Soome. Liikumine võib olla ka Soomest ära, sest Euroopa Liidu siseselt on Soome nagu saar, millelt saab lahkuda lennuki või laevaga(Rootsi, Eestisse).

Hiljuti tuli börsiettevõtte Tallink välja teatega strateegilise investori otsimisest ja see võib tähendada, et mõni praegune suurinvestor on valmis osaluse müüma ja ettevõttest lahkuma. Sellest võib järeldada ka kasvu ammendumist, sest reisijate algandmete omanikuna saavad nad teada reisimise sageduse ja kestvuse ning selle põhjal prognoosida tõenäosust uue reisi tegemiseks. Näiteks on võimalik, et tööle läinud inimesed on vähem reisivad, sest viisid pered kaasa.

Reval Esten OÜ varastas domeeni turismiweb.ee

Reede, veebruar 3rd, 2017

Eestis on turismiga seotud infot avaldanud Hansalevi OÜ omanduses olnud turismiweb.ee aga selle majanduslik seis läks nii halvaks, et see firma jäeti maha oma surma ootama ning domeeni varastas endale hiljem asutatud firma Reval Esten OÜ (reg. 12590932).

Tegemist on Ove Siiro skeemiga, kuidas ta lasi pankrotti minna miljoni kroonise maksuvõlaga firma Langersen OÜ ja viis domeeni living.ee üle pool aastat varem asutatud firmale. Täpsemalt on sellest kirjutatud oktoobris 2008. aastal. https://www.eta.ee/pankrotis-living-ee-maksuvolg-931-647-krooni/

Turismiweb.ee taga olnud firma Hansalevi OÜ oli tuntud spam võrgustiku loojana, kuhu kuulus veel zuper.ee ehk praeguseks Zuper OÜ.

Hansalevi OÜ maksuvõlg oli augustis 2010. koguni 80 002 krooni ja intress 1106,73 krooni.

Sama aasta alguses oli registrikaart järgmine.

HANSALEVI OÜ (registrikood 10777652) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 06.06.2001 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 10.08.2007 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 05.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) HANSALEVI OÜ
4. kanne b) Lehe 68 Tallinn 13417
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Mario Pruul juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780224****
1. kanne Tauri Purkas juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780303****

Alates 2015. aastast on firma juhatuse liige keegi Joosep Aul ja Tallinna asemel aadress Tartus.

HANSALEVI OÜ (registrikood 10777652) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on HANSALEVI OÜ
9. kanne: Aadress on Vasara tn 48, Tartu linn, Tartu maakond, 50113
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
9. kanne: Juhatuse liige on Joosep Aul, isikukood 38810272766
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
9. kanne: Põhikiri on kinnitatud 10.11.2015
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Märkused
8. kanne: Aadressiandmed on muudetud äriseadustiku § 511¹ ning regionaalministri 19. juuni 2013. a määruse nr 6 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord” alusel.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.06.2001 (esmakanne)
5. kanne: Kinnitatud 23.01.2012 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
8. kanne: Kinnitatud 11.06.2015 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 11.11.2015 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Hansalevi OÜ ei ole esitanud 2013., 2014. ja 2015. aasta aruannet ning tema kohta on avaldatud kustutamisteade.

Liik Selgitus
Ettevõtjale HANSALEVI OÜ on 16.02.2016 tehtud määrus nr Ä 10058080 / M1 – Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata. Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.
10777652

HANSALEVI OÜ (registrikood 10777652) registrikaart 2017

Hansalevi OÜ eest vastutab 2015. aastast Joosep Aul

Domeen turismiweb.ee on nüüd 30.12.2013 asutatud firma Reval Esten OÜ (reg 12590932) omanduses. See ongi Siiro skeem: vana firma jäetakse kustutamist ootama ja domeen viiakse uuele hiljem asutatud firmale.

12590932

Turismiweb.ee domeen on saanud 30.12.2013 asutatud Reval Esten OÜ (reg 12590932) omandusse.

Uuel firmal ei ole ka paremini läinud. Nad on küll aruanded esitanud aga maksuvõla märk on jätkuvalt küljes.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Reval Esten OÜ (12590932) maksude ja maksete võlgu seisuga 03.02.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 118,09 0,00 0,00
KOKKU: 118,09 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Reval Esten OÜ (12590932) seisuga 03.02.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 24,26 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.01.2017.

Reval Esten OÜ (12590932

Reval Esten OÜ (12590932) maksude ja maksete võlg

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Reval Esten OÜ (12590932) maksude ja maksete võlgu seisuga 20.02.2017 KOKKU: 1 288,91 ja maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 32,35 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.02.2017.

Reval Esten OÜ (12590932) võlg

Maksukohustuslasel Reval Esten OÜ (12590932) maksude ja maksete võlgu seisuga 20.02.2017 KOKKU: 1 288,91

Reval Esten OÜ (registrikood 12590932) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on Reval Esten OÜ
2. kanne: Aadress on Nõmme tee 23-31, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11312
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kristjan Krevald, isikukood 38105062747
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 30.12.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Märkused
2. kanne: Aadressiandmed on muudetud äriseadustiku § 511¹ alusel.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 30.12.2013 (esmakanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
2. kanne: Kinnitatud 16.09.2016 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
12590932

Reval Esten OÜ (registrikood 12590932)

registrikaart

Kristjan Krevald

Juhatuse liige on Kristjan Krevald

Kindlasti näeme selles loos veel uusi pöördeid. Näiteks Living.ee aadressil mööblipoe pidamine lõppes pankrotiga alles kevadel 2015 ja kohus kuulutas nime vahetanud AKERSTON GRUPP OÜ, LIVING.EE Osaühing; Livingshop OÜ; (reg 11511519, esmakanne 17.06.2008) pankroti välja juunis(?) ning kustutati registrist 21.08.2015.

Ärikataloogi pettus ÄKK OÜ visiitkaardi vormis Usaldusväärne ettevõte

Reede, detsember 16th, 2016

Pettuse läbiviimiseks tuleb jätta usaldusväärne mulje, et raha eest saab midagi kvaliteetset. Poolast on Eestisse tulnud spam Kauk OÜ ja uue nimega ÄKK OÜ, mis jagab väärtusetut, et mitte öelda pettusest nõretavat tiitlit – Usaldusväärne ettevõte. Telefonilt +372 6093020 helistab Merle Mändla(?) ja teatab, et firma kohta tegid nad internetis otsingu ja ühtegi halba kommentaari ei leitud ja järelikult kuulub kõne saanud firma nende hulka, keda helistaja nimetab Usaldusväärne ettevõte. Kui küsida, millisest allikast sai helistaja ÄKK OÜ selle telefoni, siis vastatakse – inforegister. See on tuntud spam kirjade allikana, sest nad mõtlevad e-maili aadresse välja. Näiteks lisavad selle kujul info@ ja seda aadressi ei ole kunagi eksisteerinudki. Selliste väärkasutuste märkamiseks ärge kasutage info@ algusega e-maili ja Äriregistrile andke alati teistsuguse algusega kiri. Kõnes ei nimetatud kordagi, kelle seas see küsitlus usaldusväärse ettevõtte väljaselgitamiseks tehti. Tiitli võiks anda ikkagi mingile ettevõtete pingereale, mitte seda helistamisega pakkuda. Tõenäoliselt ei tehtud enne firmasse helistamist internetis mingisugust otsingut ja võeti lihtsalt kontaktandmed. See on samasugune pettus kui interneti bannerid(reklaamid), et olete võitja, sest külastasite meie lehekülge numbri 100 000 alt(või mõni muu sobiv number).

1. Minu firma kohta ei ole ühtegi kommentaari, kuidas te kontrollisite minu firmat?

Pärast vajalike ekspertiiside läbiviimist, loodi innovatiivne ja originaalne metoodika, mis võimaldab – põhinedes loodud algorütmile – määratleda nn. Arvamuste Koefitsent. Spetsiaalne tarkvarasüsteem uurib negatiivsete kommentaaride ilmumist netis antud ettevõtte kohta, mitte seda, kas antud firma kohta on üldse arvamusi. Keskendume negatiivsetele kommentaaridele, sest need on palju usalduväärsemad kui positiivsed.

2. Millistelt inernetilehtedelt te leiate need arvamused? Mul ei ole oma kodulehte.

Te ei pea omama firma kodulehte, et uuringut positiivselt läbida. Arvamuste koefitsendi algorütmiga kontrollides ei piirdu me mitte ühegi konkreetse leheküljega, sest tarkvara otsib läbi terve interneti, foorumid, ühiskondlikud portaalid jne.

3. Me ei ole ühtegi uuringut tellinud.

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid ainult osa neist kvalifitseerusid projekti. Uuringute läbiviimise eest maksab Kauk OÜ

4. Kas iga firma võib saada sertifikaadi “Usaldusväärne Ettevõte”?

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid Sertifikaadi võivad saada vaid need, kes läbisid uuringu positiivse tulemusega. See tähendab, et projekti kvalifitseerusid vaid need ettevõtted, mille kohta internetis ei olnud ühtegi negatiivset arvamust.

5. Kes on projekti koordinaator?

Projekti “Usaldusväärne Ettevõte” koordinaator on regionaaldirektor.

6. Kas saame ise esitada firma uuringu teostamiseks?

Igal ettevõttel on õigus end esitada uuringu läbiviimiseks. Tulemuse saab seitsme tööpäeva jooksul. Esitage oma ettevõte läbi veebilehe: usaldusvaarneette**.ee/signUp.

7. Millised riigid osalevad selles projektis?

Tänasel päeval projekt “Usaldusväärne Ettevõte” toimib Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Prantsusmaal ja Bulgaarias.

8. Kas e-visiitkaart lehel www.usaldusvaarneettevote.ee on tähtajatu? Kas seda saab kasutada ilma lisatasuta?

Visiitkaart projekti leheküljel on kättesaadav firma kogu tegevusperioodil. Selle aktiviseerimise makse on ühekordne ja seda ei uuendata, seda kinnitab ka tunnistus, mis on lisatud igasse saadetisse. E-visiitkaardi kasutamisel ei lisandu ühtegi lisatasu. Allikas: ***arikliendikeskus.EU/#customers

Kui küsida selle tiitli “Usaldusväärne ettevõte” väärtust, siis tuleb Poola firmale maksta 178 eurot ja 80 senti. Ühe aasta eest on see uskumatult suur summa, sest igasuguseid firmade andmebaase on kümneid, mis panevad samad andmed tasuta üles. Kasvõi seesama viidatud inforegister, isegi kui sealt tuleb spam kirju ja reklaamkõnesid telefoni.

Kus domeenis tegutses Kauk OÜ?

Poola firma CBOK sp, zoo sp.k oli registreerinud domeeni kauk.ee omanik. See registreeriti 15.03.2016 17:04 ehk väga hiljuti. Mis on omakorda tunnus spam domeenidele, et need on registreeritud samal aastal kui neilt tuleb reklaam. Domeeni ei pikendatud ja alates 30.04.2017 on sellel uus omanik ning eesmärk – Kelmide Arvete Uudiste Koht. Märtsi alguses olid nad registreerinud uue domeeni arikliendikeskus.EU (sest varem oli registreeritud identne .ee domeen) ja jätkavad sealt sama skeemi.

kaukee-whois

kauk.ee whois näitab selle kuulumist Poola firmale CBOK sp, zoo sp.k

domeeninimi: kauk.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 15.03.2016 17:04
muudetud: 15.03.2016 17:04
aegumise kuupäev: 16.03.2017
registreerija: CBOK sp, zoo sp.k
nimeserverid: ns3.elkdata.net

Ettevõttele kuulub ka teine domeen, millele need visiitkaardid siis üles laetakse. Seda külastades hakkas silma, et firmadel puuduvad kirjeldused ehk nad ei ole ise ennast sinna lisanud.

poolateinedomeen

Poola firma teine domeen visiitkaartide avaldamiseks usaldusvaarneettevõte.ee

Eestis on registreeritud ka Kauk OÜ, millele viidati toodud tekstis. Kumbki domeenidest ei kuulu sellele Poola firmale. Järelikult, tasudes Kauk OÜ kontole, võib vaid palvetada andmete avaldamise eest domeenidel, mis kuuluvad firmale

domeeninimi: usaldusvaarneettevote.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 15.03.2016 17:04
muudetud: 15.03.2016 17:04
aegumise kuupäev: 16.03.2017
registreerija: CBOK sp, zoo sp.k
nimeserverid: ns3.elkdata.net

Seda domeeni oli pikendatud 2018. aastani.

Kauk OÜ võlg riigil 1406 eurot

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.12.2016 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 12,84 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 393,19 0,00 0,00
KOKKU: 1 406,03 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) seisuga 16.12.2016 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 8,71 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 12.12.2016.

Kauk OÜ maksumvõlg

Kauk OÜ(reg 14044828)  maksuvõlg 1406 eurot

.

KAUK OÜ (14044828

KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.02.2017 on 2 654,54 eurot, maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 12,19 eurot.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.02.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 17,22 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 637,32 0,00 0,00
KOKKU: 2 654,54 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) seisuga 16.02.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 12,19 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.02.2017. Ka see firma Kauk OÜ on registreeritud väga hiljuti ehk 7 kuud tagasi – 6.05.2016. Lühike tegevusaeg ongi pettusi iseloomustav.

Kauk OÜ on nüüd ÄKK OÜ (ÄriKataloogi Kelmus)

Äriregistrile esitati 1.03.2007 muutmiskande avaldus ning nüüd on firma nimeks ÄKK OÜ (registrikood 14044828). Ametlikult muutus nimi 2.03.2007 aga võlad jäid endiselt alles.

vana kauk on uus äkk

ÄKK OÜ (registrikood 14044828) juhatuse liige on Katarzyna Alfreda Woźniak,

ÄKK OÜ (registrikood 14044828) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on ÄKK OÜ
2. kanne: Aadress on Pärnu mnt 67A-5A5, Tallinn, Harju maakond, 10134
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
2. kanne: Juhatuse liige on Katarzyna Alfreda Woźniak, sünniaeg 10.06.1993, välismaine isikukood 93061004827
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 13.02.2017
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.05.2016 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 24.11.2016 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 02.03.2017 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 06.03.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 1 704,88 0,00 0,00
KOKKU: 1 704,88 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 06.03.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 40,38 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2017.

ÄKK OÜ (14044828) maksuvõlg

Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 1704 eurot

Varesema nime väljavahetamine näitab, et kelmuste läbiviimine ei olnud enam tulus(tekkisid maksuvõlad) ja tuli vahetada nime. Eestis on olemas AKK OÜ

ÄKK OÜ poolakast töötaja helistamine

Lisatud 14.03.2017. Helistati välismaiselt numbrilt +48508665319 ja häälduse järgi oli tegemist poolakaga(mehe nimi kahjuks ei jäänud meelde), kes väitis ennast olevat selle skeemiga seotud inimeste palgal ja hetkel Hispaaniast helistamas. Jutuajamine kestis terve tunni, mille jooksul proovis väita, et tegemist on ikkagi ausa äriga.
Järgnevalt loetelu väidetest, mis ei ole tõesed ja viitavad veelkord, et tegemist on pettusega:
1) Nimetas, et nad alustasid 2013. aastal (seda väitis ka arikliendikeskus.EU tekst) firmadele sertifikaatide väljastamist aga Poola firma CBOK sp, zoo sp.k on registreeritud juunis 2015. Põmaki, mingit vastu kobisemist enam ei tulnud. Valetamine paljastatud!
CBOK SP Z O O

Poola skeem sai alguse juunis 2015 kui registreeriti sealne firma CBOK SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Allikas www.krs-online.com.pl/

2) Küsimus domeenide kuulumisest Poola firmale. See olevat lepinguga nii, et Eesti ÄKK OÜ ei olnud siis veel registreeritud ja domeenid registreeriti paar kuud varem. Vastust ei tulnud küsimusele, mis on takistanud .ee domeene ümber vormistamast Eesti firmale. Juriidiliselt on suur vahe, sest proovige Eesti kohtus vaielda domeenide omanikuga Poolast. Saab näha, kas domeenid registreeritakse Eesti firmale ümber.
3) Nende salapärane firmade hindamise tarkvara. See oli kõige tähtsam küsimus, sest peale kõlava nime Review factor (eesti keeles Arvamuste Koefitsent) puudub tõestus selle olemasolust. Eraldi kulus 10 minutit, et teada saada nende veebiroboti nimi, millega nad internetis olevat sisu külastavad, salvestavad ja hiljem siis analüüsivad(otsivad negatiivset tagasisidet firma kohta). Näiteks Google teeb seda nii, et serveri logifailis on ta nimega googlebot. Tarkvaraliste robotite nimes ongi bot või crawler. Helistaja ütles, et nad käivad interneti serverites review factor nimelise robotiga. Sai siis selgitatud, et selline pikk nimi ei saa olla otsirobotil. Siis tuli välja versiooniga, et neil on kasutusel User-agent ja selle nimi on Firefox. Ha-ha, interneti brauseri(veebilehitseja) nimi on Firefox. Mees jäi kindlaks, et firefox ongi see tarkvara(user agent), mille külastus jääb serveri logifaili.
4) Jutu sees jõudis helistaja väiteni, et nad on aus firma, sest ajaleht Postimees kirjutas nende tegevusest artikli. See väide sai tõrjuda faktiga, et see oli sisuturundus ehk tasu eest avaldatud artikkel. Sellist artikli müümist Delfi, Õhtulehe, geenius.ee ja teiste poolt tuleks eraldi kajastada ja nimetada pettuse propageerimiseks.
5) Kõne lõpus jõudsid osapooled ühisele seisukohale, et helistaja saadab oma vastulause siin tekstis toodud väidetele, et tõestada sellise sertifikaatide müügi tehnilist tausta: info tiitli “Usaldusväärne ettevõte” andmise meetodi kohta. Vahepeal oli helistaja pakkunud, et võib saata nimekirja firmadest, kes seda ei saanud aga see ei tõesta midagi, sest need firmad võisid sellest ise keelduda või neile ei olnudki veel helistatud.
6) Helistaja ei olnud nõus spam kirjade saatmist tunnistama, sest nad olevat selle teenuse eest maksnud firmale, hind olevat olnud samasuur kui seaduslikel andmebaasidel. Nemad ei olevat kuidagi teadnud, et maksavad spam kirjade eest. Tavaliselt interneti spami saatjad nimetavadki ennast turundajateks või veebireklaami pakkujateks.
ÄKK OÜ (14044828

14.03.2017 ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 3 423,34 eurot, intress 51,33 eurot.

MAKSUVÕLGADE TÕEND 14.03.2017

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.03.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 2,86 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 685,15 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 91,15 0,00 0,00
Käibemaks 954,88 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 574,78 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 114,52 0,00 0,00
KOKKU: 3 423,34 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 14.03.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 51,33 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2017. Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 14.03.2017 13:59:03 kajastatud andmed.

Lisatud 26.04.2017.
ÄKK OÜ nimetab ennast nüüd Ärikliendi Keskus ÄKK OÜ(vaadake all olevat fotot), kuigi registris on nende nimi ÄKK OÜ. Eestis on Äriregistris ka Ärikliendikeskus (reg 14218843) ja sellele kuulub domeen arikliendikeskus.ee. ÄKK OÜ registreeris sellega identse aga .eu lõpuga domeeni, mis viitab veelkord, et proovivad tegutseda teistele isikutele sarnaneva domeeni ja nimega. Tegutsevad aadressil arikliendikeskus.eu aga see registreeriti pärast Eesti domeeni. Tänase seisuga ei ole kauk.ee ligipääsetav.
äkk-oü-kelmus-kontaktides-eksitav-nimi

Kauk OÜ on nüüd ÄKK OÜ aga kodulehel nimetavad ennast Ärikliendi Keskus ÄKK OÜ, millise nimega firmat ei ole. See on sama kelmus kui Eesti Pank ÄKK OÜ. Nad kopeerivad uues nimes Eestis registreeritud domeeni arikliendikeskus.ee aga .eu lõpuga.

.
ÄKK OÜ võlg 26.04.2017

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 1714 eurot.

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 26.04.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Kinnipeetud tulumaks 204,97 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 22,88 0,00 0,00
Käibemaks 897,69 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 548,59 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 39,90 0,00 0,00
KOKKU: 1 714,03 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 26.04.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 114,55 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.04.2017. Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 26.04.2017

Lisatud 28.04.2017
Domeeni valesti kirjutamise tõttu(lugege eelmist 26.04 infot) tulid alates 20. aprillist järgmised maksmata arvete teated Kauk OÜ ehk ÄKK OÜ kohta valesse postkasti:
Osaühing Halt Invest Group ruumide rent KOKKU EUR 685,30 Ragn-Sells AS prügivedu 28.80 EUR(sisaldas dokumentide hävitamist) Omniva A930047 summas 246,56€ ja A930866 summas 272,14€.(peatasid krediidi ehk enam sertifikaate laiali ei saadeta) CV Online kuulutus 60703134 summas 239 (uue tankisti tööle palkamise kuulutus ei ole avaldatud) CV Keskus OÜ 5 kuulutust CVK NR. 86837 summas 793.80 (jaanuar/veebruar töötajate otsimise eest) Sakuläte U12784176 summas 65.45
Lisatud 30.04.2017 Kauk OÜ kelmuse avaldamiseks sai uuesti registreeritud kauk.ee ja sellel avaldatud vastavad hoiatused.
Lisatud 3.05.2017
Poolast tulnud vastuse avaldamine, kus on 2 rida ja 286(!) tähemärgi pikkune käsurida, et “andmebaasist” leida 1 firma, mis vastanud nende kriteeriumitele. Pilt on amatöörlik, tehtud tekstitöötluse programmiga. See ei ole andmebaasist ega serverist. Kes tunneb arvuteid, siis otsing tehakse 1 parameetri kohta, mitte ei loeta üles KÕIKI kirja pandud tunnuseid: linn, projekt, telefon, jne. Järgnevalt Kauk OÜ/ ÄKK OÜ andmete aluseks oleva “baasi” käsk, millega leiti 1 firma, mis ei olnud kõlbulik(seda väitis CEO ehk kõrgeim ülemus Poolast):
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri

Lisatud 14.03.2017 Poola numbrilt +48508665319 tulnud kõne järel saabunud kiri, milles on justkui ekraanipilt nende andmebaasist. Tegelikult on see tekstitöötluse programmi kirjutatud seosetu jura, mitte kood.

Lisatud 3.05.2017: tuli info, et Palleti ei saa paroolidega sisse, et muuta nende “sertifikaati.”
Lisatud 5.05.2017 Töövaidluskomisjonis on Pärnust Marite kaebus töölepingu tühistamiseks, mida on tsiteeritud järgnevalt aadressilt: https://www.kauk.ee/kauk-akk-ou-usaldusvaarne-ettevote/
Usaldusväärse etteõtte projekti veebilehel on siiamaani üleval ettevõtted, kes on esialgu avaldanud soovi projektiga liitumiseks kuid hiljem pakist loobunud ja jätnud maksmata. /…/Helistades klientidele, selgus, et klientide tuttavad on liitunud projektiga tasuta. /…/ kui klient seda vastu ei võta, ei ole ettevõtet võimalik “Usaldusväärne ettevõte” veebilehelt enam eemaldada./…/ Usaldusväärse ettevõtte projektil on kaks andmebaasi: tavabaas ja Sign-up. /…/ Pärnu kontori viiest töötajast tegi teises andmebaasis mitu kuud tööd põhiliselt üks inimene. Teiste töötajatega võrreldes oli tal tellimusi tunduvalt rohkem./…/Tavabaasis aga pole võimalik kuueesmärkigi täita. On ka muid probleeme: topeltkontaktid, uuringu teostamise kuupäev on hilisem kui tellimuse sõlmimise kuupäev./…/ Peakontorist saadeti ankeete (sisuga osaleda uuringus) ettevõtetele, kellele on juba helistatud ja öeldud, et uuring on teostatud./…/
Uus probleem saab olema töötajatel pärast skeemi lõppemist, sest Marite kirjutas kirjadele alla enda nime. Tõesti, kuidas peaks ligi 50 aastane inimene ära tundma skeemi traagelniidid ja saama aru enda osalemiset pettuses?
Lisatud 20.05.2017. Saku Läte soovis tagasi saada veeautomaati Pärnu mnt 67a büroost aga see ei õnnestunud, sest ÄKK OÜ oli ära kolinud. Pärnus maksti töötajale 600 eurot kuus(bruto) ja boonust 15 eurot müügi kohta aga kuidagi jõudis asi selleni, et Jalli soovib Töövaidluskomisjoniga saada saamata töötasu ja lisatasusid summas 4000 eurot(oli oktoober 2016 kuni märts 2017).
20.05.2017 astub Ardo Ojasalu tagasi ettevõtlusminister Urve Palo nõuniku kohalt. “Ojasalu ütles ERR-ile, et ei leidnud nõunikuna piisavalt rakendust.” Temale kuuluva firma juristiga Tiina Kalk ähvardas Poola skeemi juht (CBOK.com.pl kirji 14.03.2017), et nad esitavad kohtusse hagi.
Lisatud 30.05.2017. Nüüd on eelmine nõue jõudnud inkassosse ja samuti soovib Ragn-Sells enda arve tasumist inkassoga. Kullerfirma teatel ÄKK OÜ telefon enam ei vasta ja internetis .eu aadressil kirjutavad, et neil ei ole enam telefoni. Äriregistris on nende info uuenenud.
Firmaga seotud isikud: Katarzyna Alfreda Woźniak (ainus juhatuse liige), Poolast asutaja Marek Róziecki, Eestis skeemi juhtinud “direktor” Kaidi Kullamaa, viimane juht Raili Filippov. Sertifikaadi müügiga e-maili ja telefoni teel tegelesid Marite Simanavitšute, Stella Sepp, Jalli Sakk, Riina Mändla.
Maksuvõlg on alates 10. aprillist 2017(aasta algul saadi veel nulli), mai võlad on käibemaks ja tööjõumaksud.
Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on maksude võlgu seisuga 30.05.2017 summas 1769,52 ja arvestatud intress 148.74

Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on maksude võlgu seisuga 30.05.2017 summas 1769,52 ja arvestatud intress 148,74

.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 30.05.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Kinnipeetud tulumaks 117,23 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 7,91 0,00 0,00
Käibemaks 1 211,31 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 409,80 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 23,27 0,00 0,00
KOKKU: 1 769,52 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 30.05.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 148,74 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.04.2017. Samuti tasumata endistele töötajatele, kontori rent 3500 eurot alates detsember 2016), töökuulutuste avaldamise ja veeautomaatide eest. CBOK on Eestis lõpetanud aga nad alustasid ÄKK OÜ nimega tegevust Lätis, CVmarket.lv töökuulutuses otsiti “direktorit” 1. juuliks 2017. Aadressil www.kvic.lv/ ja sertifikaadid tulevad www.ieteicamsuznemums.lv (Sertificēta krāpšana, CBOK nav programmatūras, lai novērtētu uzņēmumus)

Domain: ieteicamsuznemums.lv
Status: Registered
Domain name holder Type: Legal person Name: CBOK Sp. z o.o. sp.k. Email: domena * az.pl Phone: +48.914243780 Address: Zebrzydowicka 117, Rybnik, , 44-217, Poland Registration number: None

Klientu Viedokļu Izpētes Centrs (KVIC SIA) Reģ.Nr: 40203069234 Ģertūdes iela 33/35-526 LV-1010 Rīga Telefona numurs: +37126616224

CBOK apgalvoja, ka tā ir datu bāzes komanda, un 1 uzņēmums nesaņēma sertifikātu. Tas nav SQL komandu, vienkārši angļu un poļu vārdus. Kāpēc meklēt tik daudz kritēriju: projekta nosaukums, pilsēta, avots, tālrunis, datums:
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri

Šī ir pilnā vēstule no CBOK.com.pl 14.03.2017

CBOK levis Hispaaniasse kui seal registreeriti 2.05.2017 domeen empresadignadeconfianza.es(Fraude sertificado):

Certificado de fraude, CBOK no tiene software para calificar empresas

Certificado de fraude empresadignadeconfianza.es, CBOK no tiene software para calificar empresas

Nombre del Dominio empresadignadeconfianza.es
Estado Activado
Identificador F1C2BE-ESNIC-F5
Titular CBOK Sp. z o.o. sp.k.
Fecha de Alta 02-05-2017
Fecha de Caducidad 02-05-2018
Agente Registrador KEY-SYSTEMS
Centro De Analisis Sobre La Opinion De Los Clientes Sl. NIF: B66981689 08029 Barcelona Calle Gelabert 38, Teléfono: 625 467 427
CBOK afirmó, que este es el comando de base de datos y 1 empresa no obtener sertificate. Esto no es comando SQL, simplemente palabras en inglés y polaco. Por qué buscar tantos criterios: nombre del proyecto, ciudad, fuente, telefon, fechas:
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri

Esta es una carta completa de CBOK.com.pl 14.03.2017

CBOK.com.pl is source of scheme!

.
Lisatud 13.08.2017
1) Endine töötaja Piret Kärner nõuab Ametlike teadaannete järgi kohtutäituri vahendusel töötasu. Dokument: Tööinspektsioon 10.01.2017 8. Kohtuvälise vaidluse lahendamise organi otsus või kokkulepe nr. 4-1/2517/16). Võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 1877.28 eurot. Tasumise tähtaeg oli 30. juuli 2017. Teadet avaldatakse kuni summa tasumiseni(kuulutus .pdf failina).
Teadaande number 1152823 .pdf fail Ametlikud teadaanded ÄKK OÜ võlg 1877,28 eurot
2) Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 03.08.2017
Avaldamise lõpp: 04.11.2017Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.Menetlusosalisele ÄKK OÜ (registrikood: 14044828) toimetatakse kätte 20.07.2017.a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse andmise tingis asjaolu, et OÜ ÄKK on jätnud 2017.a maikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD ja 2017. a maikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata.
Sunniraha tasumine ei vabasta varasema, sunnirahaga tagatud korralduse täitmisest. Korraldusega pandud kohustuse teisel korral täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 150 eurot.Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.

Ärinimed

ÄKK OÜ, kehtetud ärinimed: KAUK OÜ.

Teadaande number 1175284 ja .pdf fail: ÄKK OÜ (14044828) kohta 20.07.2017. a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks, teadaanne_1175284

Lisatud. Ardo Ojasalu (Poola CBOK kasutas kontaktina tema firmat, vist ka raamatupidamiseks) lahkus 21. septembril 2017 Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, liikmelisuse lõppemise aeg: 21.09.2017.Liikmeks astumise aeg: 08.09.1990. Selle aja jooksul kandideeris Ojasalu 10 korda valimistel. Minister Palo nõuniku kohalt oli lahkunud 20.05.2017 ehk 2 kuud pärast seda kui CBOK ähvardas käesoleva teksti pärast kohtuasjaga.

Ardo Ojasalu;KOV 1993;Tallinna linn;3(ringkond);741(kandidaat);Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei;111(hääled);ei(valitud)
Ardo Ojasalu;KOV 1996;Tallinna linn;3;423;EVL Paremerakonnad ja Mõõdukad;425; ei
Ardo Ojasalu;KOV 1999;Tallinna linn;3;370;Erakond Mõõdukad;113;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2002;Tallinna linn;3;455;Rahvaerakond Mõõdukad;26;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2005;Tallinna linn;3;656;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;44;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2009;Tallinn;3;141;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;91;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2013;Tallinn;6;1525;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;53;ei

Ardo Ojasalu;RK 1992;;3;126;VL Mõõdukad;355;ei
Ardo Ojasalu;RK 1999;;1;565;Mõõdukad;138;ei
Ardo Ojasalu;RK 2007;;1;824;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;62;ei

.

Tallinna Äripanga AS kasutusel pettuses

Reede, detsember 9th, 2016

Pettused on rahvusvahelised ja Euroopa Liidus liikmesriikide piire ületavad. Üheks selle haruks on firmadele võltsitud arvete saatmine, millega küsitakse näiteks kataloogis andmete avaldamise eest tasu või kaubamärgi registreerimise lõivu või registreeringu pikendamist.

Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimist haldab EUIPO ehk European Union Intellectual Property Office, mille ametlik aadress internetis on euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Nende lehel oli viimaste hoiatuste all 9. detsembrist kiri, mis oli saadetud IPO ehk Intellectual Property Office logo alt Belgia firmale. Petukirja logo sarnanes ametlikule logole ja sisaldas selle saaja andmeid ametlikust registrist. Maksmiseks oli antud konto IBAN EE980000009320049043 ja SWIFT kood TABUEE22. See asub Eestis, Tallinna Äripanga AS-is. Eesti Äriregistris ei ole Intellectual Property Office nimelist registreeringut aga see võis olla mõnes kolmandas riigis. Veel üks oht riikideülestele klientidele kontode avamisel. Nende helpdeskile sai pettusest teavitus edastatud.

IBAN EE980000009320049043

Tallinna Äripanga AS-i konto IBAN EE980000009320049043 ja SWIFT TABUEE22 leiab ärakasutamist rahvusvahelises pettuses.

Tšekiga maksmisel küsiti seda Šveitsi, mis on tuntud samuti „kerge äritegemise kohana” ja pangasaladuse väärtustajana.

Petised tegutsevad internetis aadress www.ip-office.org, mis on registreeritud pettustele omaselt väga hiljuti – 08.07.2016. Seda on muudetud 25. oktoobril, seoses ilmselt sisu valmimisega. Leht asub Venemaa serveris.

Eesti panku on ka varem kasutanud Venemaalt pärinevad inimesed kriminaalset päritolu rahade liigutamiseks aga Lääne-Euroopa riikides tegutsevad petised Eesti panku siiani pole rakendanud. Mis võib viidata Eesti e-residentsuse projekti halbadele kõrvalmõjudele kui hakatakse kontosid avama ka inimestele, kes ise ei peagi kontorisse tulema.

Lisatud 16.12.2016

Pangast tuli kiri, et nad ei saa midagi kommenteerida. Isegi seda, kas vale saaja nimega laekub raha kontole või mitte. Küsimus on siis selles, et keegi välismaal saadab raha Intellectual Property Office kontole pangas, mille tegelik omanik on hoopis Eesti eraisik või juriidiline isik.

Kus ei tasu domeeni registreerida

Teisipäev, november 22nd, 2016

Rahvusvahelise domeeni pakkujate vahel on keeruline valida, sest neid on nii palju. Samuti on nende hind alla dollari kuni 10 euroni. Soovituse asemel kus registreerida, kirjutan hoopis neist firmadest, kus ei tohi domeeni registreerida.

1. Saksamaalt pärinev 1and1.de ja rahvusvaheliselt 1and1.com. Nad lubavad soodsat hinda aga arvel soodustus ei kajastu ja krediitkaardilt proovivad võtta domeeni täishinna. Nendega suheldes tuleb kaardil hoida limiiti. Kodulehe majutuse ja serveri kohta info puudub.

2. Suurbritannia fasthost.co.uk ei suuda registreerida IDN domeeni. Kui see selgub pärast registreerimise protsessi ja krediitkaardiga maksmist, siis registreerimise avalduse tühistamisele läheb üle 6 päeva. Raha tagastamine ei ole toimunud kiiremini. Hetkel veel lahendus teadmata.

3. Prantsusmaa namebay.com pakkus kehva teenust 2009. aastal. Nad registreerisid domeeni aga nendega tasumine ei õnnestunud ja hiljem blokeerisid registreerija konto. Kuigi domeen jäi registreerituks, siis kontot selle haldamiseks avada ei õnnestunud sh paroolide uuesti küsimisega.

4. Hansanet OÜ (reg 10613614) või ükskõik mis muu firma, mis on seotud Erki Hendriksoniga, sest temale kuulunud Web2 OÜ (reg 11073769 aga kustutatud miljoni krooni maksuvõlaga pankrotistumise järel) kohta on tehtud kohtulahend tsiviilasjas 2-08-62786, sest ta oli pakkunud domeenile sisuhalduse tarkvara, loonud sellele töökõlbmatu keelte valiku nupu ja selle “töö” eest tasu välja pressides sulges kliendi kogu kodulehe(mille majutus oli ette tasutud ja senised tarkvara moodulid samuti tasutud). Kliendi survestamiseks pooliku töö eest tasumiseks sulges serveri, omastas kodulehe sisu ja e-mailid ning registreeris .ee domeeni EENeti juures ümber. Tõsi, hiljem ta loovutas kliendile domeeni aga see tähendas 3 kadunud kuud, mille jooksul klient ei saanud ligi oma e-mailidele, kodulehe sisule ja pidi tegema kõik uuesti.

Ringkonnakohus leiab, et hageja(Hendriksoni kliendi) nõue kuulub rahuldamisele väljaostetud tarkvara maksumuse 9369 krooni 20 sendi ja ettemaksu(serveri rent) 107 krooni 8 sendi ulatuses. Vastuhagi kuulub rahuldamisele summas 1964 krooni 70 senti. TsMS § 445 lg 1 kohaselt tuleb tasaarvestuse tulemusena kostjalt(Hendriksoni Web2 OÜ) välja mõista hageja  kasuks  9369  krooni  20  senti  +  107  krooni  8  senti  –  1964  krooni  70  senti  krooni=  7511 krooni  58  senti.  3.01.2009  esitas  hageja  hagi  täpsustuse  ja  palus  välja  mõista  alates  otsuse tegemisest  kuni  kahjunõude  täitmiseni  viivise  vastavalt  lepingu  p-le  4.3  0,5%  tööpäevas  tasumata summas iga viivitatud tööpäeva eest. Viivise nõue kuulub rahuldamisele.

4. Poola forpsi.com ja forpsi.pl ei tunnista krediitkaardiga maksmist. Ülekanne isegi SEPA süsteemiga ei jõua nende andmebaasi 6 tunniga (hommikust alates kuni tööpäeva lõpuni).