Category Archives: avalikud teated

SMSraha laenu intress on 79% aastas

Näide eksitavast telereklaamist.

Suurelt on kirjas, et võtad 300€ aga tagasi maksad 295€. All on väikselt kirjas, et krediidi kulukuse määr on 79%.

SMSraha riukalik reklaam
SMSraha riukalik reklaam

Seega on laenamine ikkagi kasumit teeniv ettevõtmine ning raha ühelegi laenu võtjale ei kingita. Reklaami all on isegi kirjas: “Näiteks 300 eur 30 päevaks tagasimaksega 315 eur – krediidi kulukuse määr 79,59%.

Äriregistrist sundlõpetatud firma RKV Investments OÜ tegutseb edasi Abola OÜ kaudu

Eesti on petturid soosiv riik, sest isegi pärast firma sundlõpetamist tegutsetakse edasi teise firma nimele registreeritud domeenil. Saabus spam kiri metsakinnistud.ee reklaamiga, kus saatjaks oli märgitud firma, mis on 12.12.2013 sundlõpetatud.
Spam kirja domeen metsakinnistud.ee kuulub järgnevale firmale

Abola OÜ metsakinnistud.ee
Abola OÜ on metsakinnistud.ee domeeni omanik, mille kaudu toimub spami saatjaga suhtlemine ja müük.
OÜ ABOLA (registrikood 11046376) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on OÜ ABOLA
6. kanne: Aadress on Uus-Veeriku tee 26/28-10, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62220
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Peep Ulst, isikukood 3780128, elukoht Tartu linn, Tartu maakond
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 20.02.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.09.2004 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 07.03.2006 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 30.04.2012 (muutmiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 21.02.2013 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

v

Spamkirja saatjaks märgitud firma RKV Investments OÜ on Äriregistrist kustatud 12.12.2013

RKV Investments OÜ kustutatud Äriregistrist
RKV Investments OÜ on kustutatud 12.12.2013 ega saa olla edaspidi tehingutes partneriks.

v

17.10.2013 Äriregistri teated Prindi
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määruse Ä 10137406 / 4 väljavõte:
Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määrusega nr Ä 10137406 / 4 otsustati kustutada OÜ RKV Investments (registrikood 11231688) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.Vastavalt riigilõivuseaduse § 57 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud määruskaebus esitatakse elektrooniliselt veebilehe kaudu (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) , tasutakse riigilõivu 25 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a 221023778606, AS SEB Pank a/a 10220034796011, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a 333416110002, Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaalis a/a 17001577198. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber 2900076420.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.

v

09.05.2011 Pankrotimenetluse teated Prindi
Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis, registrikood 11440877) võlausaldajate üldkoosolek toimub 16.05.2011. a algusega kl 13.00 OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel).
Koosoleku päevakorras:
1) ülevaade Võru Hoiu-Laenuühistu pankrotimenetluse seisust;
2) Võru Hoiu-Laenuühistu juhatuse liikmete vastu kriminaalasja algatamise otsustamine;
3) RKV Investments OÜ likvideerija määramise ja likvideerija tasu maksmise otsustamine.
Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583.

v

11.10.2010 Sundlõpetamisteated Prindi
Harju Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise

683. OÜ RKV Investments, reg.-kood 11231688, Roo 49-1 Tallinn 10320, juhatuse liige Kenert Tamm (3900904)

v Firmal on maksuvõlg veel tänasel päeval!

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.01.2014 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 2 855,31 0,00 0,00
Maamaks 130,01 0,00 0,00
KOKKU: 2 985,32 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) seisuga 14.01.2014 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 101,25 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.11.2006.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 14.01.2014 10:17:45 kajastatud andmed.

OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg
OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg

v

OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht
OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht

v

Kokkuvõttes on see kiri pettuse sarnane juhtum, sest firma RKV Investments OÜ on ligi 1 kuu varem äriregistrist kustutatud ja probleemseks muutus juba 2010. aastal sundlõpetamise teate saamisega. Praegu on domeen ümber registreeritud teisele firmale Abola OÜ ehk võib eeldada pettust, sest nimed ja firmad on erinevad nii reklaamis kui lehel metsakinnistud.ee avaldatuga. Seda levitas samuti Urmo Valle, kes on samuti probleemsed firmad maha jätnud, sest spam ei ole lihtsalt tulus.
Lisatud juuli 2014

Varifirmad Abola OÜ ja Kritec OÜ

abola.ee leht ei ole valminud
abola.ee leht ei ole valminud

9. juulil algas kirjade laviin Peep Ulst ja selle järel ka Kristian Kurjärv postkastidest. Neid häirisid eelnevalt toodud faktid registritest ja väitsid, et Abola OÜ ei olnud domeeni metsakinnistud.ee tegelik kasutaja. Kui tsiteerida Peep Ulst´i, siis “Meilt telliti kunagi metsakinnistud.ee koduleht ning kuna meie pakkusime kompaktset teenust jäi domeen metsakinnistud.ee meie nimele.” Kui külastada abola.ee domeeni, mille pealt kirjutati, siis sealt küll välja ei paista, et nad pakuksid kompaktset teenust.

Kui see peaks tõsi olema, et olid varifirmaks domeeni registreerimisel, siis on nad rikkunud Eesti Interneti SA lepingu punkt 4.1.4 “Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid.” Isegi kui see toimus enne praegu kehtivate domeeni registreerimise reeglite kehtestamist 2010. aasta juulis, sest nüüd saab iga firma piiramatulte registreerida aadresse.

Domeeni tankistiks olles pidid Peep Ulst ja Abola OÜ ka teadma, et nemad vastutavad. EIS lepingus punkt 4.1.8 “Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.”

Kodulehe sisu ei ole muutunud, siin on 14. juuli seisuga endiselt RKV Investments (registrist kustutatud)

metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga
metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga

14. juuli seisuga on domeen ümber vormistatud Kritec OÜ nimele, mille omanik on varem kontaktisikuks olnud Kristian Kurgjärv

metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele
metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele

v

Kritec OÜ (registrikood 12301310) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on Kritec OÜ
1. kanne: Aadress on Kaunase pst.82- 37, Tartu linn, Tartu maakond, 50708
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
1. kanne: Asutatud sissemakset tegemata
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kristian Kurgjärv, isikukood 3801008
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 12.06.2012
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 13.06.2012 (esmakanne)
Väljatrüki lõpp

v
Lugu ei ole veel lõppenud ja infot on veel juurde tulemas.

küsima.

EIS paljastas Peep Ulst´i valetamise (15.07.2014)

15. juulil saabus EIS-ist vastus, mis paljastas Peep Ulst´i valetamiselt, justkui oleks ta kunagi tellimuse peale teinud lehe metsakinnistud.ee ning selle tõttu jäi domeen nende firma nimele.

Kontrollisime üle jaanuaris esitatud omanikuvahetuse taotluse. See oli mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud. Domeeni kunagine omanik RKV Investments loovutas domeeni Abola OÜ-le enne äriregistrist kustumist.

Tähelepanu! Domeen metsakinnistud omaniku vahetamise taotlus esitati jaanuaris, kuigi firma RKV Investments OÜ oli kustutatud juba detsembris. Tegin viimase lause rasvaseks, sest on kõige konkreetsem tõestus, et probleemse firma domeen kanditi ümber vahetult enne registrist kustutamist. Taoline skeemitamine ehk kantimine on kõike muud kui aus ettevõtlus. Eelteade selleks oli saadud juba vähemalt 180 päeva ennem.  Praeguseks on vara edasi kanditud Kristian Kurgjärv (Kritec OÜ) nimele umbes 14. juuli paiku ja 15. juulil lehe sisu kustutatud.

metsakinnistud on uuendamisel
metsakinnistud.ee domeen on Kritec OÜ omandusse minemise järel sisu kaotanud ja koosneb vaid sellisest teatest, et “Lehekülg on uuendamisel”

.

Ülla Mägi firmad on varjusurmas ja võlgades – edasi müüdud Raivo Palmiste nimele

Spam firmade omanikuna tuntuks saanud Ülla Mägi (42) on juulis ja augustis ära müünud maksuvõlgadega spam kirju saatnud firmad Turunduskonverentsid OÜ ja Finantskonverentsid OÜ. Praeguseni kuulub talle veel spam võrgustiku keskus tallinnakonverentsid.ee ehk Tallinna Konverentsid Grupp OÜ. Sellel viimasel firmal on ka 37 tuhande euro suurune maksuvõlg ja asukohana pole enam määratud tänavat ega majanumbrit, lihtsalt vaid Tallinn.

Alates 27.08.2013 on Turunduskonverentsid OÜ edasi müüdud võlgades firmade kokkuostjale Raivo Palmiste´le (24). Kuu aega varem oli müüdud Finantskonverentsid OÜ, mis oli samuti spam kirjade saatja ja maksuvõlglane.

k

Spam kirju saatnud firmad kuulusid Ülla Mägi omandusse

finantsuudised.ee – Finantskonverentsid OÜ
Asutuse aadress: Toompuiestee 35, Tallinn, 10149
Asutuse telefon: 6619500
administratiivne kontaktisik: Ülla Mägi ylla . tallinnakonverentsid . ee

Finantskonverentsid OÜ (registrikood 11306021) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 10.10.2006 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 09.12.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 15.12.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Finantskonverentsid OÜ
3. kanne b) Toompuiestee 35 Tallinn 10149
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Ülla Mägi juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 4701116xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 11.09.2006
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

Praegu on firma saadetud Pärnumaale pankrotti ootama

Finantskonverentsid OÜ (registrikood 11306021) kohta on avatud Pärnu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on Finantskonverentsid OÜ
5. kanne: Aadress on Pärnu mnt 55a-Pk4, Sindi linn, Pärnu maakond, 86703
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
5. kanne: Juhatuse liige on Raivo Palmiste, isikukood 3881127
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
5. kanne: Põhikiri on kinnitatud 16.07.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 10.10.2006 (esmakanne)
5. kanne: Kinnitatud 23.07.2013 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Finantskonverentsid OÜ (11306021) maksude ja maksete vőlgu seisuga 04.11.2013 järgmiselt:

Nőude liik Maksuvőlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 315,92 0,00 0,00
Intress 600,22 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 1 475,65 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 171,84 0,00 0,00
Käibemaks 514,42 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 834,48 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 360,72 0,00 0,00
KOKKU: 6 273,25 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Finantskonverentsid OÜ (11306021) seisuga 04.11.2013 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 908,29 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvőlg alates 10.03.2010.

Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 04.11.2013 19:22:15 kajastatud andmed.

Teine firma Turunduskonverentsid OÜ, samuti maksuvõlaga.

Turunduskonverentsid OÜ (registrikood 11308132) kohta on avatud Pärnu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
2. kanne: Ärinimi on Turunduskonverentsid OÜ
6. kanne: Aadress on Pärnu mnt 55a-PK4, Sindi linn, Pärnu maakond, 86703
Kapital
6. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
6. kanne: Juhatuse liige on Raivo Palmiste, isikukood 3881127
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 16.07.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 17.10.2006 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 16.11.2006 (muutmiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 27.08.2013 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Turunduskonverentsid OÜ (11308132) maksude ja maksete vőlgu seisuga 04.11.2013 järgmiselt:

Nőude liik Maksuvőlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Intress 377,53 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 538,45 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 9,52 0,00 0,00
Käibemaks 374,07 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 197,03 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 148,40 0,00 0,00
KOKKU: 2 645,00 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Turunduskonverentsid OÜ (11308132) seisuga 04.11.2013 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 1 449,02 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvőlg alates 10.09.2010.

Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 04.11.2013 12:59:32 kajastatud andmed.

Sugugi parem pole olukord 37 tuhande eurose maksuvõlaga Ülla Mägi firmal Tallinna Konverentsid Grupp OÜ, samuti tuntud spam kirjade saatjaga.

k

Praegu pole seda veel ära müüdud.

Äriregistri kehtivate andmete väljatrükk seisuga 04.11.2013 kell 13:25
Tallinna Konverentsid Grupp OÜ (registrikood 10977434) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
4. kanne: Ärinimi on Tallinna Konverentsid Grupp OÜ
Kapital
1. kanne: Osakapital on 40 000 Eesti krooni
Esindusõigus
2. kanne: Juhatuse liige on Ülla Mägi, isikukood 4701116, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
4. kanne: Põhikiri on kinnitatud 04.05.2005
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 13.10.2003 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 05.11.2003 (muutmiskanne)
4. kanne: Kinnitatud 11.05.2005 (muutmiskanne)
7. kanne: Kinnitatud 15.12.2010 (muutmiskanne). Kanne on tehtud ÄS § 61 alusel.
Väljatrüki lõpp

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Tallinna Konverentsid Grupp OÜ (10977434) maksude ja maksete vőlgu seisuga 04.11.2013 järgmiselt:

Nőude liik Maksuvőlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 261,22 0,00 0,00
Intress 2 568,37 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 10 284,96 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 871,62 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 21 497,62 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 1 784,67 0,00 0,00
KOKKU: 37 268,46 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Tallinna Konverentsid Grupp OÜ (10977434) seisuga 04.11.2013 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 15 356,10 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvőlg alates 10.06.2011.

Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 04.11.2013 19:21:31 kajastatud andmed.

Kokkuvõttes on Ülla Mägi erinevad firmad jäänud riigile maksudena võlgu vähemalt 46 186€ ja intressidena 20713€ ehk kokku 66899 eurot või 1 046 300 krooni. VAU, miljonivõlglane 42 aastane Ülla Mägi, kes oleks seda arvanud. Jääb vaid oodata, kas neljas firma Goldtravel OÜ jääb plussi või läheb nagu teiste firmadega miinuses. See kinnitab veelkord spam kirjade andmebaasi väidet, et spam kirju saadavad valdavalt maksuvõlaga firmad.

Firma maine rikkuja maili.ee Alex Prim

Hoiatus! Ärge kasutage turunduse eesmärgil oma firma tutvustamiseks e-maili kampaaniate pakkujaid, sest see on spam ning teie selle finantseerija. Üks sellistest on maili.ee all tegutsev Alex Prim.

Järgnevalt pilt ühelt aadressilt, kuhu ta on saatnud sellel aastal 25 korda teate, et pakub e-maili kampaaniaid. Tema klientide kirjad lähevad samadele saajatele.

spam maili.ee pakkumised
maili.ee spam kirjad 2013. aastal kuni 22. oktoobrini.

Lisatud august 2016

Lehekülje maili.ee omanik on eraisik Aleksandr Primakov, kes on kriminaalkorras karistatud 2 kuu vanglaga, sest pani 2012. aastal toime Karistusseadustiku § 385 lg 1 kvalifitseeritud teo.

§ 385 Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses
(1) Füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku juhatuse või seda asendava organi, samuti nõukogu liikme poolt pankroti- või täitemenetluses võlgniku vara varjamise või selle või muude võlausaldajale tähtsate asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise eest

Kas Aleksandr Primakov ehk [email protected] ka tegelikult vangi läks või milliseid rahalisi karistusi riik talle pani, saate lugeda sellest sissekandest Kriminaal maili.ee spam taga Aleksandr Primakov
Kriminaalset karistust saab välja tuua ainult ise karistamata inimene. Kuigi Eesti riigis on äärmiselt lihtne sattuda Karistusregistrisse, sest riik elatub trahvidest.

See Alex Prim on tegelikult lühend ehk varjunimi.